automatyk

Wielki słownik ortograficzny PWN

au•to•matyk -ykiem; -ycy, -yków
au•to•matyka -yce, -ykę

Słownik języka polskiego PWN

automatyka
1. «dział nauki i techniki zajmujący się urządzeniami sterującymi procesami technologicznymi bez udziału człowieka»
2. pot. «urządzenia automatyczne»

• automatyk

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego