automatyka

Wielki słownik ortograficzny PWN

au•to•matyka -yce, -ykę
au•to•matyk -ykiem; -ycy, -yków

Słownik języka polskiego PWN

automatyka
1. «dział nauki i techniki zajmujący się urządzeniami sterującymi procesami technologicznymi bez udziału człowieka»
2. pot. «urządzenia automatyczne»

• automatyk

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

automatyka
16.09.2009
Witam…
Mam pytanie związane z branżą, w jakiej ostatnio pracuję, czyli ze sprzedażą napędów do bram. Słowo napęd coraz częściej zastępowane jest słowem automat, a co za tym idzie, mówi się o automatyce… no właśnie – jakiej? Spotkałem już określenia: automatyka do bram, automatyka bramowa, automatyka bram. Która z tych form jest poprawna i czy w ogóle w takim kontekście uzasadnione jest użycie terminu "automatyka.
Pozdrawiam…
Automatyka
8.02.2018
Coraz częściej w tekstach technicznych znajdujemy zwrot: stosowane są różne automatyki, co, przyznam, wywołuje u mnie zgrzytanie zębów. Można przecież użyć zwrotu: stosowane są różne układy automatyki. Jak więc jest ze stosowaniem liczby mnogiej słowa automatyka i innych tego rodzaju?
na wydziale czy w wydziale?
5.04.2002
W naszym przedsiębiorstwie komórki organizacyjne nazwane zostały Działami i Wydziałami, np. Dział Personalny, Wydział Automatyki. Mówimy, że ktoś pracuje w Dziale Personalnym, ale czy mówimy, że pracuje w Wydziale Automatyki, czy też na Wydziale Automatyki?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... otwierania i zamykania rolet w wybranych porach dnia
    SOMFY-MATIC -
    automatyka reagująca na zmrok
    Do otwierania i zamykania rolet, bram i...
  • ... przekazu coraz częściej jest komputer (dawniej był telewizor, telefon, domowa automatyka). "Oni" bywają politykami, np. X kontaktuje się z premierem i...
  • ... krajowych inwestorów. Powstające fabryki i modernizowane zakłady znajdują w ofercie automatyki Siemensa najnowocześniejsze technologie, zapewniające wysoką wydajność procesów produkcyjnych, energooszczędność i...

Encyklopedia PWN

automatyka
[gr.],
dział nauki i techniki obejmujący teorię i praktykę realizacji urządzeń zapewniających samoczynne (bez udziału człowieka lub z ograniczonym jego udziałem) działanie maszyn, mechanizmów i instalacji; w języku potocznym, słowo automatyka oznacza też często pewne funkcje i działania zapewniające samoczynną pracę jakiegoś urządzenia lub instalacji.
dziedzina techniki zajmująca się wykorzystaniem teoret. zasad automatyki do budowy urządzeń i układów automatyzujących działanie maszyn i instalacji produkcyjnych.
Międzynarodowa Federacja Automatyki, ang. International Federation of Automatic Control (IFAC),
organizacja nauk.-techn., zał. 1957, z siedzibą w Laxenburgu k. Wiednia;
stowarzyszenie nauk.-techn., zał. 1992, z siedzibą w Poznaniu;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!