autoterapia

Słownik języka polskiego PWN*

autoterapia
1. «zwalczanie choroby przez organizm chorego, bez pomocy leków»
2. «leczenie chorego za pomocą środków pochodzących z jego własnego organizmu»
3. «działania podejmowane przez kogoś w celu uzdrowienia samego siebie»

• autoterapeutyczny

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego