badawczy

Słownik języka polskiego PWN*

badawczy
1. «mający na celu badanie»
2. «przenikliwy, ciekawy»

• badawczo
naukowo-badawczy «naukowy i badawczy»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego