bandolet

Wielki słownik ortograficzny PWN

ban•dolet -etu, -ecie; -etów

Słownik języka polskiego PWN

bandolet
1. «krótka strzelba zaczepiana na pasie, używana w kawalerii w XVII w.»
2. «szeroki pas noszony przez ramię, używany do zawieszania broni siecznej lub palnej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego