bandoska

Wielki słownik ortograficzny PWN

ban•dos•ka -s•ce, -s•kę; -sek
ban•doski; -scy

Słownik języka polskiego PWN

bandos daw. «sezonowy robotnik rolny najmujący się do pracy poza miejscem stałego zamieszkania; też: sezonowy emigrant zarobkowy»
• bandoska

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego