bojer

Słownik języka polskiego PWN*

bojer «sportowy jacht na trzech płozach, z dużym żaglem, poruszający się po lodzie»
• bojerowy • bojerowiec
bojery «dyscyplina sportowa obejmująca wyścigi na bojerach»
• bojerowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego