czubajka

Wielki słownik ortograficzny PWN

czubaj•ka (grzyb) -j•ce, -j•kę; -jek

Słownik języka polskiego PWN

czubajka «grzyb rosnący w licznych gatunkach na całej kuli ziemskiej»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Encyklopedia PWN

czubajka, Macrolepiota,
rodzaj grzybów podstawkowych z rzędu bedłkowców;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego