dagerotypista

Wielki słownik ortograficzny PWN*

dagero•typista -iście, -istę; -iści, -istów

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego