darmozjad

Wielki słownik ortograficzny PWN

dar•mo•zjad -da, -dzie; te -dy, -dów

Słownik języka polskiego PWN

darmozjad pot. «ten, kto żyje na cudzy koszt»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego