doniosły

Wielki słownik ortograficzny PWN*

doniosły; -oślej•szy
doniesienie; -sień
donieść -niosę, -niosą; -nieś•cie; -niósł, -nios•ła, -nieś•li; -niósł•szy; -niesiony

Słownik języka polskiego PWN*

doniosły «mający wielkie znaczenie, odgrywający istotną rolę»
• doniośle • doniosłość
doniesienie
1. «komunikat przekazywany przez środki masowego przekazu»
2. «zawiadomienie władz o wykroczeniu lub przestępstwie»
donieśćdonosić I
1. «dostarczyć coś do określonego miejsca»
2. «dołączyć do tego, co już zaniesiono»
3. «poinformować kogoś o czymś»
4. «zadenuncjować kogoś»
5. «o pociskach, dźwiękach: dotrzeć, dosięgnąć celu»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego