duperelka

Wielki słownik ortograficzny PWN

duperel•ka -l•ce, -l•kę; -lek

Słownik języka polskiego PWN

duperele
1. posp. «sprawy mało ważne»
2. posp. «drobne, mało przydatne przedmioty»

• duperelny • duperelki

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego