dzielnik procentowy

Słownik języka polskiego PWN*

dzielnik procentowy «iloraz stałej liczby 360 przez stopę procentową»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego