ekoregion

Wielki słownik ortograficzny PWN

eko•region -nu, -nie; -nów

Słownik języka polskiego PWN

ekoregion «region mało zmieniony przez człowieka»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego