faktograficzny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

faktografia
1. «gromadzenie i opisywanie faktów»
2.  «zbiór faktów»

• faktograficzny • faktograficznie • faktograf

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

tłumaczenie obcych nazw własnych
16.11.2012
Szanowni Państwo,
moje pytanie dotyczy obcych nazw własnych ulic, placów, dzielnic, parków, kościołów, dworców itd. – czy w tekście beletrystycznym należy je tłumaczyć, czy zostawiać w oryginalnym brzmieniu? Przykłady: Place de la Cathédrale, Rue des Chanoines, katedra Saint Jean Baptiste... Czy ma to jakieś znaczenie, że nazwy te są fikcyjne? Może należy wybrać wariant pośredni: plac Marie de Bourgogne, plac de la Cathedrale, ulica des Chanoines?
Z poważaniem
Ewa Kaniowska

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... kasetach".
  - Panie doktorze... W podejściu do wydarzenia historyk odróżni warstwę
  faktograficzną i tę drugą, beletryzującą... Sam pan wspomniał o prasie sensacyjnej...
 • ... obrzydlistwie coś czytałem.
  Aha, gdybyś przypadkiem odkrył w manuskrypcie jakieś
  faktograficzne błędy, napisz, proszę. Na razie cześć Olgierd Wielkie złudzenia Cristalina...
 • ... w Polsce już po wojnie.
  W początkach lat 60. dokonano
  faktograficznego udokumentowania zabytków
  kultury materialnej, zabytków sztuki w postaci steli nagrobnych...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego