formalizowanie

Słownik języka polskiego PWN*

formalizm
1. «przywiązywanie nadmiernej wagi do przepisów i zewnętrznych form działania»
2. «stanowisko w filozofii, nauce i sztuce, według którego forma jest czynnikiem decydującym o wartościach poznawczych, etycznych i estetycznych»

• formalistyczny • formalistycznie • formalista • formalistka • formalizować
formalizować się
1.  «stawać się formalnym»
2. «przybierać ścisłą, naukową formę»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego