formalny

Słownik języka polskiego PWN*

formalny
1. «odnoszący się do formy, a nie treści czegoś»
2. «zgodny z przepisami»
3. pot. «prawdziwy, rzeczywisty»

• formalnie
logika formalna «nauka o związkach logicznych między zdaniami»
nauki dedukcyjne, formalne «nauki, w których uznaje się twierdzenia jedynie wówczas, gdy się je wyprowadzi metodą dedukcji z twierdzeń już uznanych»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego