garniec

Wielki słownik ortograficzny PWN*

gar•niec -rn•ca; -rn•ców a. -rn•cy

Słownik języka polskiego PWN*

garniec
1. «dawna polska miara objętości cieczy i ciał sypkich»
2. «naczynie o pojemności jednego garnca; też: zawartość takiego naczynia»
3. «duży garnek; też: jego zawartość»

• garncowy

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego