garybaldczyk

Słownik języka polskiego PWN*

garibaldczyk, garybaldczyk
1. «uczestnik walk narodowowyzwoleńczych we Włoszech pod dowództwem gen. Giuseppe Garibaldiego»
2. «żołnierz legionu włoskiego, utworzonego we Francji w 1914 r. przez generała Ricciotti Garibaldiego»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego