gastarbeiterski

Słownik języka polskiego PWN*

gastarbeiter [wym. gastarbajter] «emigrant zatrudniony jako tania siła robocza»
• gastarbeiterski • gastarbeiterstwo • gastarbeiterka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego