graficzny

Wielki słownik ortograficzny PWN

graficz•ny (skrót: graf.)

Słownik języka polskiego PWN

graficzny
1. «wyrażony za pomocą wykresu, rysunku, druku»
2. «dotyczący grafiki»
3. jęz. «pisemny»

• graficznie
układ graficzny «rozmieszczenie tekstu, ilustracji i ozdób w książce, gazecie, na plakacie itp.»
graficzna ekspertyza pisma «badanie rękopisu w celu ustalenia, czy pochodzi on od danej osoby»
karta graficzna «wymienny element komputera umożliwiający wyświetlenie grafiki i tekstów na ekranie monitora»
szata graficzna, typograficzna «wygląd zewnętrzny książki lub czasopisma, zależny od rozmieszczenia w nich tekstu, ilustracji itp.»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

Przecinek a skrót graficzny
22.03.2017
Szanowni Państwo,
Mam pytanie interpunkcyjne w związku ze zdaniem Inaczej byłoby np.(,) gdybyśmy chcieli zrobić to i tamto. Przykład ten nie budzi wątpliwości, gdyby skrót rozwinąć, ale czy w takiej wersji powinno być tak samo?
Z wyrazami szacunku
Czytelnik
Skróty graficzne w profesjolektach
29.12.2016
Szanowni Państwo,
czy w artykułach dotyczących rozporządzania w sprawie bhp powinnam używać skrótów przyjętych w tym rozporządzeniu? Przykładowo: pole-EM, pole-M? Zob. tu.

Dziękuję.
Z poważaniem
Stała Czytelniczka
Spacja w skrótach graficznych
20.06.2017
Dlaczego w WSO zaleca się pisownię skrótu: dz. cyt., ale op.cit.? – chodzi o obecność spacji.

Ukłony dla Poradni

Andrzej Dembowski Toruń

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... twardy o pojemności 2,1 GB, 32 MB pamięci, kartę graficzną, muzyczną, czytnik CD 24x, monitor 14-calowy, klawiaturę, myszkę.
  Ten...
 • ... naprawdę różnice pomiędzy nimi były niewielkie, często polegały na szacie graficznej. Kiedy kursanci poznali możliwości zmiany kolorystyki i projektu w Publisherze...
 • ... System pozwala na błyskawiczne uzyskanie interesujących informacji diagnostycznych z obrazów graficznych:
  - spektrogramów (szeroko- i wąskopasmowych),
  - przebiegów czasowych,
  - przekrojów widmowych,
  - konturów intonacyjnych...

Encyklopedia PWN

inform. sposób komunikowania się człowieka z oprogramowaniem komputera, wykorzystujący obiekty wyświetlane na monitorze w trybie graficznym;
badanie mające na celu ustalenie, czy dane rękopisy pochodzą od określonej osoby;
metoda przybliżonego rozwiązywania równań, np. dla równania postaci f(x) = g(x) sporządza się wykresy funkcji f i g, następnie odczytuje, dla jakiego x wykresy przecinają się (funkcje przyjmują równe wartości).
inform. komputer o dużej mocy obliczeniowej, wyposażony w odpowiednie oprogramowanie i przeznaczony do przetwarzania informacji graficznej, np. projektowania grafiki artystycznej i użytkowej, montowania filmów, składu tekstów, projektowania budynków i maszyn.
inform. zestaw funkcji, procedur i zmiennych, z których może korzystać programista przy tworzeniu programów wypisujących informację na monitorze komputera lub na drukarce w postaci graficznej;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego