habitat

Wielki słownik ortograficzny PWN

habitat -atu, -acie

Słownik języka polskiego PWN

habitat «środowisko, w którym osobniki danego gatunku znajdują najdogodniejsze warunki do życia»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego