hajdamak

Wielki słownik ortograficzny PWN*

haj•damak -akiem; ci -acy, te -aki, -aków a. hajdamaka
haj•damaka -ace, -akę; ci -acy, te -aki, -aków a. hajdamak

Słownik języka polskiego PWN*

hajdamaczyzna «zbrojny ruch Kozaków i chłopów ukraińskich przeciw szlachcie polskiej w XVIII w.»
• hajdamaka, hajdamak • hajdamacki

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego