halofit

Słownik języka polskiego PWN*

halofit «roślina przystosowana do życia na glebach zasolonych»
• halofitowy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego