haploid

Słownik języka polskiego PWN*

haploid «organizm mający w jądrach komórek pojedynczą liczbę chromosomów»
• haploidalny • haploidalność

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego