hektometr

Wielki słownik ortograficzny PWN*

hekto•metr -ra, -rze; -ry, -rów (skrót: hm)

Słownik języka polskiego PWN*

hektometr «jednostka długości równa 100 metrom»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego