homologiczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

homologia
1. «zgodność, odpowiedniość»
2. «występowanie w różnych organizmach narządów podobnego pochodzenia»
3. «zgodność przebiegu zarysów, np. łańcuchów górskich, ciągów wysp itp. świadcząca o ich wspólnych prapoczątkach»
4. mat. «przekształcenie punktów na płaszczyźnie, przy którym istnieje tylko jeden punkt niezmienny i tylko jedna prosta niezmienna»

• homologiczny
przeszczep alogeniczny, homologiczny «przeszczep tkanki lub narządu pochodzących od osobnika tego samego gatunku»
szereg homologiczny «związki organiczne tej samej klasy, których cząsteczki różnią się między sobą liczbą grup metylenowych»
narządy homologiczne «narządy różnych zwierząt, które mają taki sam zasadniczy plan budowy, takie samo umiejscowienie i pochodzenie, natomiast mogą pełnić zupełnie odmienne funkcje»
zapłodnienie homologiczne «zapłodnienie kobiety nasieniem pobranym od jej męża»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

homologiczny
18.07.2003
Z jakim przypadkiem łączy sie wyraz homologiczny? Przykład: homologiczne im pióra ptaków (tak jak odpowiadające im) czy homologiczne do nich pióra ptaków (tak jak podobne do nich)?
Dziękuję, pozdrawiam.

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... w formie systemów znaczeń - posiadają w obrębie tego samego społeczeństwa homologiczne własności formalne?
    Istotą struktury każdego modelu jest to, że ma...
  • ... Istotą jedności każdej określonej kultury są wykrywane przez analizę strukturalną homologiczne własności formalne poszczególnych systemów znaczeń. Kultura jest więc także uporządkowaniem...
  • ... obdarzony jest staw skokowy.
    Te same możliwości ruchowe miały kości
    homologiczne wymienionym wyżej, występujące w płetwie Sterropterygion. Widać z tego, że...

Encyklopedia PWN

ciąg związków org. o cząsteczkach zawierających jednakowe grupy funkcyjne i mających taką samą budowę chem., różniących się między sobą o taką samą jednostkę strukturalną,
chromosomy zawierające równoważną informację genetyczną;
narządy organizmów należących do różnych jednostek systematycznych, powstające podczas rozwoju osobniczego z podobnych zawiązków;
dział algebry powstały w końcu lat 40. XX w., głównie dzięki podstawowym pracom H. Cartana, S. Eilenberga oraz A. Grothendiecka, jako uogólnienie metod stosowanych w topologii algebraicznej.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!