ichtiofauna

Słownik języka polskiego PWN*

ichtiofauna «ogół gatunków ryb występujących w danym czasie geologicznym w określonym zbiorniku wodnym»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego