implozja

Słownik języka polskiego PWN*

implozja
1. «gwałtowne zgniecenie naczynia próżniowego spowodowane ciśnieniem powietrza z zewnątrz»
2. «gwałtowne skupienie fragmentów materiału rozszczepialnego w jedną całość o masie przekraczającej masę krytyczną»
3. «początkowy moment artykulacji spółgłosek zwartych»

• implodować

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego