impotent

Wielki słownik ortograficzny PWN*

im•potent -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN*

impotencja
1. «niezdolność mężczyzny do odbycia stosunku płciowego»
2. «niezdolność do działania»

• impotent

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego