j

Wielki słownik ortograficzny PWN*

J (= dżul; List św. Jana; Ewangelia św. Jana)
j. (= jezioro)
j.m. (= jedn. miary) a. jm

Słownik języka polskiego PWN*

j
1. «litera oznaczająca spółgłoskę j»
2. «spółgłoska środkowojęzykowa, dźwięczna»
3. «litera oznaczająca w numeracji porządkowej: dziesiąty»
J I «symbol jednostki pracy i energii dżul»
J II «dawny symbol pierwiastka chemicznego jod»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego