kadet

Wielki słownik ortograficzny PWN*

kadet (wychowanek szkoły wojskowej) -eta, -ecie; -eci, -etów
kadet (jacht klasy Cadet) -eta, -ecie; -ety, -etów

Słownik języka polskiego PWN*

kadet I
1. «uczeń szkoły wojskowej»
2. «zawodnik z kategorii wiekowej juniorów młodszych»

• kadecki • kadetka
kadet II «członek rosyjskiej partii politycznej utworzonej w 1905 r., skupiającej liberalną burżuazję, inteligencję i szlachtę»
• kadecki
korpus kadetów «szkoła wojskowa przygotowująca kandydatów do szkół oficerskich»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego