kompradorski

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

komprador «w krajach kolonialnych: miejscowy kupiec, pośredniczący w handlu z metropolią, później członek zamożnej burżuazji»
• kompradorski

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... i skłonnościami hedonistycznymi ukształtowanymi na południu przez długie łata rządów kompradorskiej burżuazji i interwentów amerykańskich.
    W rozmowach, które korzystając z błogosławieństwa...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego