konkurs

Wielki słownik ortograficzny PWN

kon•kurs -r•su, -r•sie; -r•sów: konkursy chopinowskie, ale: XI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Słownik języka polskiego PWN

konkurs
1. «impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp.»
2. «postępowanie mające na celu wybranie najlepszego kandydata na jakieś stanowisko»

• konkursowy
konkurs piękności «impreza, w czasie której jury wybiera najpiękniejszą spośród zgłoszonych uczestniczek»
konkurs świadectw «postępowanie kwalifikacyjne, w którym kandydatów do danej szkoły wybiera się na podstawie wyników uzyskanych w ostatniej klasie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego