konstruktorka

Wielki słownik ortograficzny PWN

kon•struk•tor•ka -r•ce, -r•kę; -rek

Słownik języka polskiego PWN

konstruktor «specjalista opracowujący konstrukcję maszyn, budynków itp.»
• konstruktorski • konstruktorka

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego