koproducent

Wielki słownik ortograficzny PWN

ko•producent -n•cie; -n•ci, -n•tów

Słownik języka polskiego PWN

koprodukcja
1. «wspólne produkowanie czegoś przez kilka osób lub przedsiębiorstw»
2. «efekt takiego działania»

• koprodukcyjny • koproducent • koproducencki • koproducentka

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego