kultywator

Wielki słownik ortograficzny PWN

kul•tywator -ra, -rze; -ry, -rów

Słownik języka polskiego PWN

kultywator «narzędzie rolnicze służące do spulchniania gleby oraz do niszczenia chwastów»
• kultywatorować

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego