lanszaft

Wielki słownik ortograficzny PWN

lan•szaft -f•tu, -f•cie; -f•tów; zob. landszaft

Słownik języka polskiego PWN

landszaft, lanszaft
1.  pogard. «o obrazie mającym małą wartość artystyczną»
2.  «dawniej obraz przedstawiający pejzaż»

• landszaftowy • landszafcik

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego