m.

Wielki słownik ortograficzny PWN*

M (cyfra rzymska =1000; medium – średnie, rozmiar ubrania)
M. (= mianownik)
m (= metr)

Słownik języka polskiego PWN*

M-1, M-2, M-3... «według norm stosowanych w PRL: mieszkanie dla jednej osoby (kawalerka), dla dwóch osób (pokój z kuchnią), dla trzech osób (dwa pokoje z kuchnią) itp.»
M/S, m/s, m.s. «statek motorowy»
p.m. I, P.M. I «post meridiem»

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego