makiaweliczny

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

makiawelizm, machiawelizm [wym. makiawelizm]
1. «koncepcja polityczna zalecająca stosowanie zasady „cel uświęca środki”»
2. «postawa charakteryzująca się cynizmem i brakiem skrupułów w dążeniu do celu»

• makiaweliczny, machiaweliczny, makiawelistyczny, makiawelski • makiawelicznie • makiawelista

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... im się bliżej przyjrzeć, stają się czytelną grą interesów, a makiaweliczne intrygi wynikiem ludzkiej niefrasobliwości, manipulacji, głupoty.
    Łatwo można wytłumaczyć skłonność...
  • ... tej sumy, gdyby złożył je sam. Jedni podejrzewają Kwiatkowskiego o makiaweliczne pociągnięcie, inni twierdzą, że był to odruch serca byłego prezesa...
  • ... się mylę, może nie rozumiem twoich dróg, które Vilbert nazywa makiawelicznymi, może to cię do czegoś doprowadzi. Jeśli tak, Bóg z...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego