markowa

Wielki słownik ortograficzny PWN*

Mar•kowa -wej, -wą; przym.: markowski
Mar•kow: An•driej Mar•kow, An•drieja Mar•kowa, o An•drieju Mar•kowie

Słownik języka polskiego PWN*

marka I
1. «znak firmowy umieszczany na wyrobach»
2. «jakość lub gatunek wyrobów danej firmy»
3. «dobra opinia»
4. daw. «znaczek pocztowy»
5. daw. «numerek lub żeton»

• markowy
marka II
1. «jednostka monetarna w Niemczech i w Finlandii, obecnie zastąpiona przez euro»
2. «w średniowieczu: jednostka wagowo-pieniężna, używana w krajach germańskich»

• markowy

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego