meandrowy

Wielki słownik ortograficzny PWN

Słownik języka polskiego PWN

meander
1. «kolisty zakręt koryta rzeki»
2. «ornament w formie linii załamującej się wielokrotnie pod kątem prostym»

• meandrowy, meandryczny

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego