mechanika

Wielki słownik ortograficzny PWN*

mechanika -ice, -ikę
mechanik -ikiem; -icy, -ików

Słownik języka polskiego PWN*

mechanika
1. «dział fizyki zajmujący się badaniem ruchu, równowagi i wzajemnego oddziaływania ciał»
2. «dział techniki zajmujący się zagadnieniami konstruowania maszyn, aparatów i narzędzi»
3. «układ i sposób działania mechanizmów»
mechanika kwantowa «dział fizyki zajmujący się badaniem ruchu mikrocząstek»
mechanika nieba «nauka o wzajemnym oddziaływaniu i ruchach ciał niebieskich»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego