mechanika

Wielki słownik ortograficzny PWN

mechanika -ice, -ikę
mechanik -ikiem; -icy, -ików

Słownik języka polskiego PWN

mechanika
1. «dział fizyki zajmujący się badaniem ruchu, równowagi i wzajemnego oddziaływania ciał»
2. «dział techniki zajmujący się zagadnieniami konstruowania maszyn, aparatów i narzędzi»
3. «układ i sposób działania mechanizmów»
mechanika kwantowa «dział fizyki zajmujący się badaniem ruchu mikrocząstek»
mechanika nieba «nauka o wzajemnym oddziaływaniu i ruchach ciał niebieskich»
mechanika płynów «nauka o równowadze i ruchu cieczy i gazów oraz zanurzonych w nich ciał stałych»
mechanika precyzyjna «dział nauki i techniki zajmujący się badaniem i konstrukcją drobnych mechanizmów i przyrządów precyzyjnych»
mechanik
1. «osoba zajmująca się obsługą oraz naprawą maszyn i urządzeń»
2. «specjalista w dziedzinie mechaniki»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

mechanika newtonowska czy Newtonowska?
25.11.2011
Dzień dobry,
czy pisze się zmodyfikowana dynamika Newtonowska, czy też zmodyfikowana dynamika newtonowska? SJP mówi Newtonowski (czyj?) i newtonowski (jaki?), co (przynajmniej dla mnie) sugeruje pisownię newtonowska, ale z drugiej strony w encyklopedii PWN znalazłem obydwie wersje zapisu: zasady względności fizyki Newtonowskiej oraz podstaw mechaniki newtonowskiej. Darmowa wersja Korpusu Języka Polskiego podaje tylko zapis z małej litery.
Dziękuję z góry,
Michał Rosa
mechatronika
6.03.2002
Co to jest mechatronika?
Góral-flisak czy góral flisak?
8.06.2018
Szanowni Państwo,
zastanawia mnie hasło góral-flisak, notowane przez WSO. Czy pisownia rozłączna nie byłaby bardziej wskazana? Jeśli dobrze rozumiem, chodzi po prostu o 'górala trudniącego się flisactwem'. W moim odczuciu trudno uznać te określenia za równorzędne w takim sensie, jak np. w wyrażeniu fryzjerka-kosmetyczka (przykład z WSO). Tak jak nie napiszemy (chyba) Pomorzanin-ślusarz

Z wyrazami szacunku
Czytelnik

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... przerwach pomiędzy kopaniem piłki Luis skończył szkołę, dającą absolwentom dyplom mechanika samochodowego, co nie zmieniło faktu, że zanim wziął do ręki...
  • ... wielcy artyści, wykonali cztery posągi przedstawiające architekturę, rzeźbę, malarstwo i mechanikę. Stały tam one chyba do lat 60., potem bano się...
  • ... przebitkowej, stoły rysunkowe, powiększalniki fotograficzne, epidiaskopy i wyroby z zakresu mechaniki precyzyjnej60.
    Dostarczane dla WP przyrządy można podzielić na: przyrządy mechaniczne...

Encyklopedia PWN

mechanika
[gr. mēchanikḗ ‘sztuka konstruowania maszyn’],
dział fizyki zajmujący się badaniem ruchu ciał materialnych oraz oddziaływań między nimi, prowadzących do zmiany ruchu ciał lub ich odkształceń.
fundamentalna teoria fizyczna opisująca oddziaływanie mikroobiektów materii między sobą oraz z zewnętrznymi polami, głównie z polem elektromagnetycznym.
nauka będąca podstawową dyscypliną geotechniki.
mechanika opierająca się na zasadach dynamiki Newtona;
metoda obliczeniowa stosowana w teoret. badaniach trójwymiarowej struktury złożonych związków chemicznych i ich kompleksów międzycząsteczkowych (np. kompleksów supramolekularnych);
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe Słowo Roku 2020

Przyłącz się do V edycji plebiscytu PWN i zgłoś swoją propozycję.
UWAGA! Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe, ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!
Powiedz o plebiscycie swoim znajomym.

Głosy można oddawać do
30 listopada 2020 r.

Wyślij
Weź udział w akcji „Młodzieżowe Słowo Roku 2020”!