melodramat

Słownik języka polskiego PWN*

melodramat
1. «utwór dramatyczny, film lub powieść o fabule obfitującej w intrygi i sentymentalne sceny»
2. «historia, scena lub czyjeś zachowanie przesadnie sentymentalne i egzaltowane»
3. «utwór dramatyczny z akompaniamentem muzycznym i melodeklamacją, popularny we Włoszech i Francji w XVII i XVIII w.»

• melodramatyczny • melodramatycznie • melodramatyczność • melodramatyzm

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego