nacisk

Wielki słownik ortograficzny PWN*

nacisk -s•ku, -s•kiem; -s•ków

Słownik języka polskiego PWN*

nacisk
1. «działanie jednego ciała na drugie z pewną siłą»
2. «oddziaływanie na kogoś w celu skłonienia lub zmuszenia go do czegoś; też: środki tego oddziaływania»
3. «zaakcentowanie głoski, wyrazu, zdania»
grupa nacisku «zorganizowana grupa społeczna wywierająca wpływ na władzę państwową w celu uzyskania przychylnych dla siebie decyzji»

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego