nieodwracalnie

Słownik języka polskiego PWN*

nieodwracalny «taki, którego następstw nie można usunąć»
• nieodwracalnie • nieodwracalność

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego