nimby

Wielki słownik ortograficzny PWN

nimb -m•bu, -m•bie; -m•bów

Słownik języka polskiego PWN

nimb
1. «aureola wokół głowy świętego lub istoty boskiej przedstawianej na obrazie lub w rzeźbie»
2. «otaczające kogoś powszechne uznanie»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

epod(a)
10.02.2010
Która forma jest poprawna: epod czy epoda? W opracowaniach dotyczących twórczości Horacego można odnaleźć obydwa terminy. Czy oznacza to, że epod(a) to wyraz dwurodzajowy?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... nawet starszawy, uchodził za człowieka statecznego, opromieniał go poza tym nimb przebytego męczeństwa. Majątek jego został skonfiskowany za udział w powstaniu...
  • ... wybór dokonany przez czytelników miały zapewne wpływ również czynniki pozasportowe -nimb, który otacza ludzi (bohaterów) zmarłych tragicznie. Można domniemywać, że odnosi...
  • ... chyba jeszcze nie całkiem skryło się za horyzontem, i zasnęliśmy, nimbyś zliczył do trzech,
    a we śnie stałem na mostku, kapitan...

Encyklopedia PWN

nimb
[łac.],
szt. plast. świetlisty otok wokół głów postaci boskich i świętych;

Synonimy

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego