nowo

Słownik języka polskiego PWN*

nowo «niedawno, dopiero co»
nowo-
1. «pierwszy człon przymiotnika złożonego, powstałego z połączenia przymiotnika nowy z określonym rzeczownikiem»
2. «pierwszy człon rzeczownika złożonego, wskazujący na niedawność tego, co określa drugi człon»
3. «pierwszy człon przymiotnika złożonego, wskazujący na nową, późniejszą odmianę tego, co oznacza drugi człon»
na nowo
1. «jeszcze raz od początku»
2. «w nowy sposób»

Synonimy

Zagraj z nami!

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego