okolicznik

Wielki słownik ortograficzny PWN

okolicz•nik -ka, -kiem; -ki, -ków

Słownik języka polskiego PWN

okolicznik «część zdania będąca określeniem czasownika»
• okolicznikowy
okolicznik celu «okolicznik wskazujący cel wykonywania czynności»
okolicznik czasu «okolicznik określający czas trwania czynności lub stanu»
okolicznik miejsca «okolicznik określający miejsce czynności lub jej kierunek»
okolicznik przyczyny «okolicznik wskazujący przyczynę czynności lub stanu»
okolicznik przyzwolenia «okolicznik mówiący o warunku, który powinien przeszkodzić, a nie przeszkodził w wykonaniu pewnej czynności»
okolicznik sposobu «okolicznik określający sposób wykonania czynności lub cechę stanu»
okolicznik stopnia, miary «okolicznik oznaczający stopień natężenia jakiejś czynności, stanu lub właściwości»
okolicznik warunku «okolicznik mówiący o warunku koniecznym dla dokonania jakiejś czynności»

Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Porady językowe

okolicznik jako składnik drugoplanowy
24.11.2011
Dlaczego w zdaniu „Daria, od rozwodu z Michałem, samotnie wychowuje swoją córkę Kamilę” dwoma przecinkami wydzielono od rozwodu z Michałem? Czy to nie jest okolicznik? Czy w przypadku gdybyśmy zamienili od rozwodu z Michałem na np. od roku też należałoby postawić dwa przecinki? Czy może z Michałem ma tu jakiś wpływ?
przecinek a inicjalny okolicznik
6.11.2014
Czy w przykładowym zdaniu „Pół godziny po podaniu śniadania dzieciom mama umyła naczynia i wyszła do pracy” między słowami dzieciom i mama powinien znaleźć się przecinek? W miarę możliwości proszę o podanie odpowiedniej zasady interpunkcji.
przecinek a okolicznik
21.10.2006
Kłóciłam się ostatnio z koleżanką na temat przecinków. A dokładniej w jednym zdaniu: „W poniższej rozprawce chciałabym udowodnić, iż Jacek Soplica do takich osób się zalicza i w pełni zasłużył na oczyszczenie swojego nazwiska”. Czy przed chciałabym można postawić przecinek, czy też go usunąć?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... jesteście absolwentami gimnazjum klasycznego, znacie zatem różne rodzaje okoliczników. Mamy okoliczniki miejsca, czasu, przyczyny, warunku i przyzwolenia. Nas interesują trzy pierwsze...
  • ... ręką.
    - Obaj jesteście absolwentami gimnazjum klasycznego, znacie zatem różne rodzaje
    okoliczników. Mamy okoliczniki miejsca, czasu, przyczyny, warunku i przyzwolenia. Nas interesują...

Encyklopedia PWN

część zdania pozostająca w związku przynależności z orzeczeniem i określająca znaczeniowo okoliczności, w których odbywa się akcja orzeczenia: miejsce, czas, przyczynę, cel, warunek;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego