ombudsman

Wielki słownik ortograficzny PWN

om•buds•man -na, -nie; -ni, -nów

Słownik języka polskiego PWN

ombudsman [wym. ombadzmen, ombudsmen] zob. rzecznik praw obywatelskich.

Porady językowe

ombudsman
5.09.2001
Będę wdzięczna za rozwianie moich wątpliwości, czy istnieje w polszczyźnie odpowiednik słowa OMBUDSMAN? I czy przy okazji mogliby Państwo podać definicję tego słowa, gdyż niektóre słowniki go nie podają.
Dziękuję.
strongman
13.02.2008
1. Jak powinno się pisać: strong man czy strongman? Przez podobieństwo do jazzman, bluesman, frontman, kongresman, ombudsman, sandwichman – chciałoby się pisać łącznie, ale jeśli to z tej grupy co top modelka...? A może wręcz strongmen jak dżentelmen czy dżezmen?
2. Jak nazywa się sport uprawiany przez strong manów?

Korpus języka polskiego

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
  • ... Jest to konsekwencją realizacji celu, do jakiego urzeczywistniania powołany jest ombudsman. Rzecznik nie zajmuje się generalnie ściganiem naruszeń prawa, zasad współżycia...
  • ... wyborów, będąc jedynie tłem dla głównych kandydatów. Od tego momentu ombudsman zaczął tracić znaczenie. Wyborcza wpadka nie zniszczyła dobrego wizerunku rzecznika...
  • ... której obywatel, wnosząc skargę do RPO, równocześnie żąda zastosowania przez ombudsmana konkretnego środka. Stanowisko Rzecznika jest tutaj równie jednoznaczne jak poprzednio...

Encyklopedia PWN

ombudsman
[ang. < szwedz.],
samodzielny, centralny organ państwowy, zajmujący się przede wszystkim ochroną praw jednostki, powiązany bezpośrednio z parlamentem i z reguły wybierany przez parlament;
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego